Lingvistik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til sprogvidenskabens discipliner, herunder semantik, pragmatik, tekstlingvistik, semiotik, retorik samt psyko- og sociolingvistik, introduktion til tyske dialekter, teorier og redskaber til sproganalyse og sprogbeskrivelse og videregående studier inden for et udvalgt sprogvidenskabeligt emne.

 

 

 

 

Læringsmål

Viden

  • sprogvidenskabens discipliner på grundlæggende niveau
  • og grundigt kendskab til et udvalgt emne inden for sprogvidenskab.

Færdigheder

  • at anvende sprogvidenskabelig teori og terminologi i forståelsen af sprogbrug i praksis.

Kompetencer

  • at reflektere over sprogvidenskabelig teori og terminologi på videnskabeligt niveau

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLingvistik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri skriftlig hjemmeopgave på tysk på grundlag af tekstopgivelser (500 normalsider). Den studerende udfærdiger en problemafgrænsning og en bibliografi over tekstopgivelserne, som begge skal forhåndsgodkendes af eksaminator. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelLinguistics
ModulkodeSITYSK201410
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet