Videregående satsteknik 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i videregående sats- og arrangementsteknik inden for enten det kunstmusikalske eller det populærmusikalske område. Området vælges af den studerende. Der undervises i:

 • tilkomponering, arrangering og komposition
 • videregående harmoniseringsteknik
 • videregående stemmeførings- og arrangementsteknik
 • analyse
 • stilimitation

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • sats- og arrangementstekniske implikationer inden for afgrænsede musikalske udtryk og stilgrundlag
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik

 • principper for transskription af musik

 • stemmeførings- og samklangsmæssige implikationer

 • instruktion og ledelse af musikfremførelse.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at harmonisere og arrangere musik på et videregående niveau
 • at transskribere musik på et videregående niveau
 • at notere og udarbejde partiturer på et videregående niveau
 • at tilrettelægge, lede og realisere udførelse af originale satser og arrangementer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at vælge relevante teknikker til arrangering, harmonisering og stemmeføring 
 • at anvende adækvate notations- og transskriptionsformer
 • at analysere og imitere musikalske fænomener
 • at indstudere originale satser og arrangementer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående satsteknik 1
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven omfatter en hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder en sats inden for udtryks- og stilgrundlag, der har været inddraget i undervisningen. Satsen udarbejdes på baggrund af et antal forelagte opgaver, hvoraf den studerende vælger én.
Der gives 3 dage til udarbejdelse af satsen.

Prøven omfatter endvidere en i forvejen indstuderet udførelse af satsen. Denne praktiske del af prøven finder tidligst sted tre dage efter afleveringen af den skriftlige hjemmeopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Harmony/Arrangement 1
ModulkodeSIMUS20169
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet