Mediesociologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

 • sociologisk orienterede teorier og metoder i den aktuelle medieforskning
 • empiriske tilgange til mediesociologien
 • sociologiske dimensioner vedrørende medieinstitutioner, medieindustri og mediebrug.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • sociologiske dimensioner vedrørende medieinstitutioner og medieindustri
 • centrale sociologisk orienterede teorier og metoder i den aktuelle medieforskning,
 • empiriske tilgange samt kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over disse områder
 • identificere videnskabelige problemstillinger
 • medierne som branche, industri og kulturpolitisk område.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at mestre såvel mikro- som makrosociologiske tilgange, hvad angår medieindhold, medieindustri og mediebrug
 • anvendelse og sammenfatning af mediesociologisk fagmetodik
 • vurdering af og udvælgelse blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber
 • konstruktion af nye analyse- og løsningsmodeller.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at analysere medieproduktioner ud fra en mediesociologisk metodik og teori
 • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar inden for det mediesociologiske område.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMediesociologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen
bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia sociology
ModulkodeSIMED20187
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Sidefag 7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet