Medieproduktion I: TV

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

 • optagelsesteknik, kamerabrug og redigering
 • fastbilledoptagelse og -æstetik
 • lyssætning og filtersætning
 • optik
 • postproduktion: fx colour grading, filtrering, effekter
 • tv’s æstetik og formater
 • studie og location.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • og overblik over optageteknikker og deres muligheder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • anvendelse af optageteknikker og teknologier samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • sikker anvendelse af optageteknologier i såvel studieproduktioner som locationoptagelser
 • at kunne indtænke de optagetekniske muligheder i film- og mediedesignets tidlige faser
 • at kunne reflektere over en adækvat anvendelse af postproduktionens muligheder
 • at kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • på et fagligt grundlag at kunne identificere, beskrive og bedømme andres produktioner, herunder professionelle produktioner og produktioner, der er fremstillet i undervisningssammenhænge
 • at kunne designe, analysere og evaluere egne produktioner i forhold til optagetekniske muligheder
 • at kunne vælge og fravælge optagetekniske muligheder i forhold til forskellige genrer og målgrupper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieproduktion I: TV
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt. I opgavebesvarelsen skal der indgå en kort egenproduceret medieproduktion.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af modulet.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen
bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.

Den skriftlige hjemmeopgave og den korte medieproduktion skal demonstrere, at den
studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia production I: TV
ModulkodeSIMED20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Sidefag på 5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet