Mobilitet og transportplanlægning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om den historiske udvikling indenfor mobilitets- og transportplanlægning
  • Skal have viden om komplekse problemstillinger inden for mobilitet- og transportområdet, samt strategier til at kunne håndtere disse
  • Skal have viden om og forståelse for samspillet mellem politik og planlægning inden for mobilitets- og transportområdet, herunder brugen af transportmodeller som politisk beslutningsværktøj
  • Skal have viden om de bagvedliggende rationaler og mekanismer, der knytter sig til centrale værktøjer inden for mobilitets- og transportområdet

Færdigheder

  • Skal kunne definere transportudfordringer i hhv. et trafik- og mobilitetsperspektiv, og analysere forskellene mellem de løsningsforslag, som disse perspektiver resulterer i.
  • Skal kunne analysere mobilitetsudfordringer såvel i som udenfor byerne og identificere konkrete løsninger, der imødegår disse udfordringer.

Kompetencer

  • Kan integrere mobilitetsplanlægning med andre planlægningsområder.
  • Kan udarbejde strategiske mobilitetsplaner

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

  • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
  • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMobilitet og transportplanlægning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelMobility and Transport Planning
ModulkodePGLLBGB16307
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design