Bygeografi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for byer og bysystemer, herunder de grundlæggende drivkræfter og tendenser bag byudvikling fra den lokale til den globale skala
 • Skal kunne identificere og analysere urbaniseringsmønstre på lokale, nationale og internationale skalaer
 • Skal kunne redegøre for forskelle og ligheder i byudviklingstendenser mellem forskellige bytyper, herunder byer i de traditionelle ’i-lande’ og ’ulande’
 • Skal kunne reflektere over byteori og forskellige tilgange til at forstå og analysere byen, samt deres videnskabsteoretiske og metodiske forankring
 • Skal kunne reflektere over styrker og svagheder ved forskellige teorier om byen

Færdigheder

 • Skal kunne analysere byen som et socialt, økonomisk og politisk fænomen
 • Skal kunne anvende byteori i en dansk såvel som international sammenhæng
 • Skal kritisk kunne reflektere over aktuelle tendenser indenfor byudvikling på forskellige skalaer
 • Skal kunne arbejde med komplekse problemstillinger i et givent byområde

Kompetencer

 • Kan formidle viden om byers grundlæggende dynamikker og udviklingstendenser til såvel fagfolk som ikke-fagfolk
 • Kan kritisk anvende tværdisciplinær viden fra forskellige felter til at forstå og analysere byen

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBygeografi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Geography
ModulkodePGLLBGB16303
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design