Geografisk information – steder, data og modeller

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der har gennemført projektmodulet: 

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om indsamling og brug af geografisk information – herunder indsigt i det danske geodataområdes opgaver og datasamlinger
 • Skal have kendskab til teorier, metoder og teknikker, der anvendes til modellering af virkelighe­den i forbindelse med dataindsamling, brug og formidling af geografisk information
 • Skal have kendskab til teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger i et omfang, så relevante kontekstuelle perspektiver kan udpeges
 • Skal have viden om arbejdsprocesserne i et længerevarende problembaseret projektarbejde.

Færdigheder

 • Skal kunne definere de i projektrapporten anvendte tekniske og videnskabelige begreber
 • Skal kunne beskrive de anvendte tekniske og videnskabelige modeller, teorier eller metoder til analyse af den valgte problemstilling
 • Skal kunne analysere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder
 • Skal kunne planlægge og lede et længerevarende gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder
 • Skal kunne strukturere og formidle resultatet af projektarbejdet og projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser; skriftligt, grafisk og mundtligt

Kompetencer

 • Skal kunne arbejde problemorienteret med indsamling og bearbejdning af stedrelateret information med henblik på anvendelse i en defineret analyse- eller formidlingssammenhæng
 • Skal kunne tage ansvar for egen læreproces under et længerevarende projektforløb samt generalisere og perspektivere de erhvervede erfaringer  

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGeografisk information – steder, data og modeller
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelGeographic Information – Places, Data and Models
ModulkodePGLLANB16102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design