Forvaltning af natur og naturressourcer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for grundlæggende debatter og begreber indenfor natur- og naturressourceforvaltning
 • Skal, fra et primært dansk perspektiv, kunne redegøre for forekomst og udnyttelse af forskellige former for naturtyper og naturressourcer
 • Kendskab til de forskellige grupper af interessenter ifht. ressourcerne
 • Skal, fra et primært dansk perspektiv, kunne redegøre for typiske konflikter / problemtyper samt reguleringsmekanismer i det åbne land/vand i en forvaltningskontekst, samt have kendskab til værktøjer til vurdering af forvaltningstiltag

Færdigheder

 • Skal kunne identificere de vigtigste naturressourcer og vurdere deres betydning for et givent samfund
 • Skal kunne afdække sammenhængene mellem ressourcetype, udnyttelsesform og bæredygtighed i en given kontekst
 • Skal kunne analysere begrænsninger eller forudsætninger for en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer i et givent samfund
 • Identifikation af relevante interessenter og myndigheders positioner og herudfra identificere handlingsbehov eller ændringer i forvaltningen
 • Skal kunne reflektere over skellet mellem videnskab og politik

Kompetencer

 • Skal som geograf kunne anvende sin faglige viden og færdigheder i samspil med andre faggrupper i forbindelse med forvaltning af natur- og naturressourcer i en konkret case

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForvaltning af natur og naturressourcer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement of Nature and Natural Resources
ModulkodePGLGEOB16602
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design