Bachelorprojekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Indsigt i og forståelse af den geografiske relevans af den valgte problemstilling samt kendskab til, hvordan problemstillingen behandles inden for geografien.
 • Afgrænsning og overlap i forhold til andre tilgrænsende geografiske fagområder.
 • Forståelse af de for problemstillingen centrale geografiske teorier og begreber.
 • Metoder, der har relevans for det behandlede problemfelt.
 • Kendskab til geografisk videnskabsteori.

Færdigheder

 • Kunne identificere en relevant geografisk problemstilling.
 • Selvstændigt kunne vælge og anvende relevante geografiske teorier, metoder og analysetilgange.
 • Kunne anvende den relevante fagterminologi korrekt.
 • Anvende relevant grundlæggende videnskabsteori for den valgte problemstilling.
 • Indsamle og analysere relevante data.
 • Reflektere kritisk over projektarbejdets resultater.
 • Strukturere og formidle projektarbejdets faglige grundlag og resultater.

Kompetencer

 • Anvende og kritisk reflektere over relevante geografiske teorier og metoder gennem selvstændigt projektarbejde.
 • Udføre rumlige analyser og modellering i et GIS miljø samt vurdere og evaluere forskellige GIS baserede analysemetoders anvendelighed.
 • Videnskabelig kommunikation og dokumentation af geografisk projektarbejde, både skriftligt, mundtligt og visuelt.
 • Vurdere egen læring i forhold til de opstillede mål og egen studieindsats.

Undervisningsform

Projektvejledning. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodePGLGEOB16601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design