Globaliseringens geografi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for globale strømme og rum, herunder de grundlæggende drivkræfter 
og tendenser på tværs af forskellige skalaer 
 • Skal kunne identificere og analysere mønstre i strømme og rum på lokale, nationale og 
internationale skalaer
 • Skal kunne redegøre for forskelle og mønstre i globaliseringstendenser og -mønstre og det komplekse samspil mellem strømme og rum
 • Skal kunne reflektere over teorier og begreber om globalisering og forskellige tilgange til at forstå og analysere 
globalisering, samt deres videnskabsteoretiske og metodiske forankring
 • Skal kunne reflektere over styrker og svagheder ved forskellige teorier om globalisering


Færdigheder

 • Skal kunne analysere globalisering, dens forudsætninger og konsekvenser, som et historisk, socialt, økonomisk og politisk fænomen
 • Skal kunne anvende globaliseringsteori i en dansk såvel som international sammenhæng
 • Skal kritisk kunne reflektere over aktuelle tendenser indenfor globalisering på forskellige skalaer
 • Skal kunne arbejde med komplekse problemstillinger i samspillet mellem lokalitet og globalisering

Kompetencer

 • Kan formidle viden om globaliseringens grundlæggende dynamikker og udviklingstendenser til 
såvel fagfolk som ikke‐fagfolk
 • Kan kritisk anvende tværdisciplinær viden fra forskellige felter til at forstå og analysere globalisering

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser, feltstudie og selvstudier. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobaliseringens geografi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Geography of Globalisation
ModulkodePGLGEOB16504
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design