Demografi og udvikling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for udvikling af samfund og befolkning, herunder de grundlæggende drivkræfter og tendenser på tværs af forskellige skalaer
 • Skal kunne identificere og analysere mønstre i udviklingsprocesser og tendenser på tværs af forskellige nationale og lokale områder, samt identificere og analysere befolkningsprocesser, dødelighed, fertilitet og migration og den resulterende befolkningsstruktur ift. aldersfordeling, 
urbanisering, sociologi og kultur.
 • Skal kunne redegøre for forskelle og ligheder i udviklingstendenser globalt og lokalt, herunder forskelle i befolkningsudvikling
 • Skal kunne reflektere over udviklingsteoretiske teorier og begreber og forskellige tilgange til at forstå og analysere 
globalisering, samt deres videnskabsteoretiske og metodiske forankring
 • Skal kunne reflektere over demografiske teorier og redegøre for, samt anvende demografiske datakilder og analysemetoder.
 • Skal kunne beskrive og identificere demografiske forhold på global, national og lokal skala med henblik på at kunne forstå og analysere befolkningsforhold i et givent område ud fra tilgængelige data.

Færdigheder

 • Skal kunne analysere udvikling og befolkningsprocesser, deres forudsætninger og konsekvenser, som sociale, økonomiske og politiske fænomener.
 • Skal kunne anvende teorier og metoder om udvikling og demografi til at analysere, 
evaluere og sammenligne tendenser og mønstre i udvikling og demografi.
 • Skal kunne reflektere over aktuelle tendenser i udvikling på forskellige skalaer, samt de demografiske tendenser og udviklingsmønstre.
 • Skal kunne arbejde med komplekse demografiske og udviklingsproblemstillinger i en konkret kontekst

Kompetencer

 • Kan formidle viden om grundlæggende dynamikker og udviklingstendenser i såvel udviklings- som befolkningsdynamikker til såvel fagfolk som ikke‐fagfolk
 • Kan kritisk anvende tværdisciplinær viden fra forskellige felter til at forstå og analysere udvikling og befolkningsudvikling

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser, feltstudie og selvstudier. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDemografi og udvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelDemography and Development
ModulkodePGLGEOB16502
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design