Globalisering og udvikling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Globaliseringens betydning for samfundets / menneskets valgmuligheder i forhold til udvikling samt konsekvenser i forskellige dele af verden
 • Udvalgte humane- og naturressourcers betydning for udvikling i et globalt perspektiv
 • Relevante geografiske analysemetoder til analyse af globaliseringens konsekvenser

Færdigheder

 • Kunne analysere problemstillingen ud fra en syntesegeografisk synsvinkel.
 • Kunne analysere geografiske problemstillinger ved selvstændig indsamling af data og vurdere kvaliteten og pålideligheden af de indsamlede data.
 • Reflektere kritisk over de valgte teorier, metoder og analysetilgange.
 • Reflektere kritisk over projektarbejdets resultater.
 • Strukturere og formidle projektarbejdets faglige grundlag og resultater.

Kompetencer

 • Anvende og kritisk reflektere over geografiske teorier og metoder i relation til geografiske problemstillinger omhandlende interaktioner mellem samfund, ressourcer og miljø på globalt plan
 • Tilrettelægge og gennemføre en problembehandling af syntesegeografisk karakter.

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Projektvejledning. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobalisering og udvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobalisation and Development
ModulkodePGLGEOB16501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design