Naturgeografiske metoder

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Geografiske informationssystemer (GIS) og anvendelsen af digitale tematiske kort i geografiske analyser.
 • Udvalgte naturgeografiske feltmetoder og laboratorieanalyser, herunder vandføringsmåling, måling af klimatiske parametre og fysiske og kemiske jordbundsanalyser og prøveudtagning.
 • De vigtigste jordbundstyper, især af danske jordbunde.

Færdigheder

 • Udarbejde og præsentere forskellige tematiske kort over et afgrænset område med henblik på at beskrive terrænforhold, oplandsareal, jordbundstyper/geologi og arealanvendelse ved brug af GIS.
 • Evne til at vælge, tilrettelægge og udføre rumlige analyser af såvel vektor som raster data.
 • Evne til at fortolke og vurdere resultaterne af GIS analyser.
 • Måle nedbør, fordampning og afstrømning samt udføre grundlæggende nivelleringsopgaver med landmålingsudstyr.
 • Udføre jordbundsprøvetagning og lave en profilbeskrivelse.
 • Vurdere størrelser og usikkerheder på feltmålinger og laboratorieanalyser.

Kompetencer

 • Planlægning og udførelse af naturgeografisk feltarbejde og efterfølgende databehandling.
 • Vurdering og anvendelse af rumlige analyser inden for naturgeografiske problemstillinger.
 • Udføre rumlige analyser og fremstilling af tematiske kort i GIS.
 • Sætte de målte parametre i forhold til naturgeografisk teori og kritisk kunne reflektere over benyttelsen af forskellige måle- og analysemetoder.
 • Sammenstille resultaterne af forskellige målinger og analyser med henblik på at give en naturgeografisk beskrivelse af en lokalitet.
 • Demonstrere fortrolighed med korrekt videnskabelig kommunikation.

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Feltkursus, workshops, udarbejdelse af miniprojekt i grupper e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNaturgeografiske metoder
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysical Geographical Methods and Field Work
ModulkodePGLGEOB16404
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design