Menneske og natur

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Udvalgte naturgeografiske metoder og teorier, samt deres anvendelse og begrænsninger.
 • Planlægning og udførelse af naturgeografiske undersøgelser og analyser.
 • Indsamling og bearbejdning af geografiske informationer for analysen af naturlandskabet.
 • Processer og strukturer i landskabet og menneskets samspil med naturen

Færdigheder

 • Kunne identificere en relevant naturgeografisk problemstilling og analysere de samfundsmæssige konsekvenser af naturens processer
 • Kunne vælge og anvende relevante teorier, metoder og analysetilgange.
 • Redegøre for, hvordan et komplekst samspil af fysiske og kemiske processer kan analyseres ud fra feltmålinger, laboratorieanalyser, kort og litteraturstudier.
 • Skal kunne anvende GIS-software til bearbejdning af geodata med henblik på analyser af data og fremstilling af kort samt opstilling af simple geografiske modeller
 • Reflektere kritisk over de valgte teorier, metoder og analysetilgange.
 • Reflektere kritisk over projektarbejdets resultater.
 • Strukturere og formidle projektarbejdets faglige grundlag og resultater.

Kompetencer

 • Evaluere menneskets indflydelse på naturens processer i et givet område
 • Anvende og kritisk reflektere over naturgeografiske teorier og metoder gennem selvstændigt projektarbejde.
 • Videnskabelig kommunikation og dokumentation af naturgeografisk projektarbejde, både skriftligt, mundtligt og visuelt.
 • Vurdere egen læring i forhold til de opstillede mål og egen studieindsats.

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Projektvejledning. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMenneske og natur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelPeople and Nature
ModulkodePGLGEOB16401
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design