Byen som sted og rum

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Byens geografiske kompleksitet.
 • Byens kulturgeografi på forskellige skalaer, fra det lokale til det globale. 
 • Relevante kulturgeografiske teorier og problemstillinger i en bymæssig kontekst. 
 • Det metodeteoretiske grundlag for at undersøge en konkret case i en bymæssig kontekst.

Færdigheder

 • Skal kunne organisere og gennemføre indsamling og bearbejdning af data til at identificere og udforske kulturgeografiske problemstillinger i en konkret bymæssig kontekst. 
 • Skal kunne gøre brug af Geografiske Informationssystemer (GIS) software til at bearbejde geodata af bygeografisk relevans til at analysere en konkret bymæssig problemstilling.
 • Skal kunne anvende en relevant teoretisk ramme for at analysere en konkret bymæssig problemstilling.
 • Skal kritisk kunne reflektere over projektarbejdets resultater i en videnskabsteoretisk sammenhæng.
 • Skal kunne strukturere, dokumentere og formidle projektarbejdets faglige grundlag og resultater. 

   

Kompetencer

 • At kunne anvende, udvikle og reflektere over kulturgeografiske teorier og metoder gennem selvstændigt og problemorienteret projektarbejde.
 • Kunne arbejde med bymæssige problemstillinger i en tværfaglig kontekst.

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByen som sted og rum
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe City as Space and Place
ModulkodePGLGEOB16301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design