Natur- og kulturgeografiske problemstillinger i et lokalt perspektiv

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • Samspil mellem kulturgeografiske, miljø- og ressourcespørgsmål på lokal skala.
  • Udvalgte natur- og kulturgeografiske teorier om steder og relevante metoder.

Færdigheder

  • Foretage systematiske valg af teorier og metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning på lokal skala.
  • Foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indhentende viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdering af de valgte modeller, teorier, begreber og/eller metoders egnethed.
  • Kunne anvende geografiske informationssystemer (GIS) til at kortlægge og vurdere den valgte problemstilling.

Kompetencer

  • Målrettet kunne tilegne sig geografisk viden og anvende denne tværfagligt i forskellige sammenhænge.
  • Vurdere egen læring i forhold til de opstillede mål og egen studieindsats
  • Formidle projektets resultater på en klart struktureret, sammenhængende og præcis måde, skriftligt, grafisk (GIS) og mundtligt.

Undervisningsform

Projektvejledning. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNatur- og kulturgeografiske problemstillinger i et lokalt perspektiv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelLocal Scale Physical and Human Geography Problems
ModulkodePGLGEOB16201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design