Menneske, miljø og samfund

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • Udvalgte natur- og kulturgeografiske problemstillinger i relation til temaet menneske, miljø og samfund.
  • Geografiske teorier og metoder, der kan benyttes til analyse af den valgte problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge.

Færdigheder

  • Identificere samspillet mellem natur- og kulturgeografi i forhold til en konkret regional problemstilling inden for det geografiske felt .
  • Udvælge og vurdere relevante teorier, metoder og modeller til løsning af den valgte problemstilling.

Kompetencer

  • Identificere, udvikle og analysere geografiske problemstillinger.
  • Analysere egen læreproces.
  • Anvende projektarbejdet som studieform.
  • Formidle projektets resultater på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt, grafisk som mundtligt.

Undervisningsform

Projektvejledning. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMenneske, miljø og samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelPeople, Environment and Society
ModulkodePGLGEOB16102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design