Anvendt statistik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • Grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning, herunder stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Forskellige former for deskriptiv statistik
  • Statistisk inferens, herunder estimation, konfidensintervaller og hypotesetest
  • Vigtige statistiske modeller, for eksempel lineær regression (simpel og multipel), variansanalyse, logistisk regression samt log-lineære modeller (især kontingenstabeller)

Færdigheder

  • Kan med udgangspunkt i givne data specificere en relevant statistisk model og redegøre for modellens antagelser og begrænsninger
  • Skal kunne anvende relevant software til at udføre en statistisk analyse af de givne data og kunne fortolke opnåede resultater

Kompetencer

  • Skal kunne vurdere anvendelsesmuligheder af statistik inden for egne fagområder
  • Er i stand til at forholde sig kritisk til resultaterne af en statistisk analyse
  • Skal kunne kommunikere resultaterne af en statistisk analyse til personer uden specifik statistisk viden

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med praktiske øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt statistik
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Statistics
ModulkodePGLBGB16202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design