Matematik og naturvidenskab

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om metoder til bestemmelse af løsninger for et lineært ligningssystem ved hjælp af matrixalgoritmer
 • Skal have viden om lineære transformationer, deres beskrivelse ved matricer og geometriske fortolkninger
 • Skal have viden om termodynamikkens 1-3 lov samt om grundlæggende begreber som entalpi og entropi
 • Skal have viden om grundlæggende kemi, bindinger, pH, miljøkemi, ioner, redoxforhold
 • Skal have viden om grundlæggende hydrodynamiske begreber for ikke sammenpresselige væsker, herunder Stokes lov samt Bernoullis ligning

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre reduktion af matricer til echelonform med henblik på løsning af lineære ligningssystemer
 • Skal kunne gennemføre elementære beregninger med vektorer og matricer, herunder multiplikation og inversion
 • Skal kunne foretage lineær optimering på simple systemer (gælder for by-, energi- og miljøplanlægning). Opstille og løse simple differentialligninger (gælder for geografi)
 • Skal kunne vurdere forskellige kemiske stoffers tilstande under naturlige forhold
 • Skal kunne afstemme redoxligninger og vurdere reduktion og oxidation i naturlige miljøer
 • Skal kunne gennemføre simple beregninger af tryk og strømhastighed i væsker
 • Skal kunne gennemføre simple termodynamiske beregninger på lukkede systemer

Kompetencer

 • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder vedrørende lineære ligningssystemer samt vektorer og matricer i by-, energi- og miljø- planlægningsmæssige samt geografiske problemstillinger
 • Skal kunne vurdere implikationer for natur af kursets naturvidenskabelige indhold

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik og naturvidenskab
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics and Natural Science
ModulkodePGLBGB16104
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design