Naturressourcer og samfundet

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i matematik og naturvidenskab på BEM1.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Naturvidenskabelig viden om naturressourcer herunder biologiske ressourcer, mineraler og energiressourcer
 • Viden om tilgængelighed, produktion og gendannelse af naturressourcer samt planetary boundaries
 • Viden om konflikter mellem beskyttelse og benyttelse af naturressourcer
 • Viden om offentlig planlægning og regulering af naturressourcer på internationalt, nationalt og lokalt plan
 • Viden om menneskeskabte udledningers indvirkning på naturlige systemer.

Færdigheder

 • Skal kunne forklare naturressourcers betydning for samfundet, herunder betydningen af begrænsninger i ressourcer og bæreevne.
 • Skal kunne forstå sammenhængen mellem ressourcetype, udnyttelse og bæredygtighed.
 • Skal kunne analysere begrænsninger eller forudsætninger for en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer
 • Skal kunne forklare hvordan natursyn har indflydelse på anvendelse af naturressourcer

Kompetencer

 • Skal evne at inddrage en naturvidenskabelig forståelse for naturressourcer i vurderingen af bæredygtig anvendelse af disse
 • Skal kunne identificere forslag til ændringer i forvaltningen af naturressourcer med henblik på at opnå en mere bæredygtig forvaltning

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNaturressourcer og samfundet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelNatural Resources and Society
ModulkodePGLBEMB16204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design