Planlægningens rammer og praksisser

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal besidde grundlæggende viden om planlægning, plansystemet og rammerne for de forskellige plantyper inden for fysisk planlægning
 • Skal have grundlæggende forståelse for formålet med planlægning og de forandringer planlægningen resulterer i
 • Skal kunne identificere planlægningens centrale aktører som virksomheder, borgere og politikere og redegøre for sammenspillet mellem deres interesser
 • Skal have viden om rationaler samt overordnede tilgange og metoder for deltagelsesprocesser
 • Skal have viden om miljøvurderingers rolle i planlægningen
 • Skal kunne beskrive planlæggerens teoretiske og praktiske rolle

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for planlægningens kredsløb og anvende det til at forklare en konkret planproces
 • Skal kunne anvende planlægningens basale fagtermer korrekt
 • Skal kunne beskrive og sammenligne planlægningens basale styringsredskaber og deres resultater med fokus på forandring og påvirkning af adfærd
 • Skal kunne redegøre for og sammenligne forskellige basale teoretiske planlægningstilgange
 • Skal kunne relatere planlægning og planlægningstilgange til politiske forhold og tendenser i det omgivende samfund

Kompetencer

 • Skal besidde evnen til selvstændigt at søge viden om planlægningen og planlægningens rolle
 • Skal kunne anvende viden om planlægningen og planlægningens rolle til at analysere og kritisk bedømme planprocesser og deres resultater i teori og praksis

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægningens rammer og praksisser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelFrameworks and Practices of Planning
ModulkodePGLBEMB16105
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design