Offshore teknologi og hydraulik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Energisystemers grundlæggende fysik og opbygning samt mekaniske grundfag eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om hvordan offshore omgivelse og andre processer påvirker materialers egenskaber
 • Have viden og forståelse for laster fra bølger, strømninger og vind
 • Have viden og forståelse for modellering af laster fra bølger, strømninger og vind
 • Have forståelse for forskellige aktueringsformer, herunder elektriske og hydrauliske aktueringssystemer
 • Have forståelse for modellering, og nødvendigheden heraf, af hydrauliske systemer
 • Have forståelse for metoder til og valg af hydrauliske aktuatorer, sensorer, teknologier og interfacing imellem teknologier

Færdigheder

 • Kunne beregne designgivende laster som følge af bølger, strømninger og vind i forhold til eksisterende standarder
 • Kunne beregne kræfter på emner, der udsættes for bølge-, strøm- og vindlaster
 • Kunne modellere og analysere hydrauliske systemer
 • Kunne vurdere forskellige teknologiers egnethed til en given applikation
 • Kunne anvende ideer, principper og metoder til valg og interfacing af sensorer og aktuatorer

Kompetencer

 • Kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med offshore teknik og hydrauliske systemer
 • Selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for offshore teknik og hydraulik
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for offshoreteknik og hydraulik

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde
 • laboratoriearbejde

Kurset udbydes på engelsk, hvis der er indskrevet udenlandske gæstestuderende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOffshore teknologi og hydraulik
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelOffshore Technology and Hydraulics
ModulkodeN-EN-BE6-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet