Bachelorprojekt: Regulering af offshore systemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Offshore dynamiske systemer eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Have viden om design af komponenter og systemer, der anvendes offshore
  • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema

Færdigheder

  • Kunne foretage syntese og designe komponenter eller systemer til offshore eller maritime multidisciplinære systemer, samt vurdere forskellige løsningsprincippers egnethed
  • Kunne analysere forskellige teknologiers interaktion og begrænsninger i designprocessen.
  • Have opnået erfaring med laboratoriearbejde indenfor offshore system design forhold
  • Kunne analysere og vurdere opnåede resultater fra simuleringer og laboratoriearbejde

Kompetencer

  • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge inden for det energitekniske område, med særligt henblik på dynamiske systemers virkemåde
  • Have evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for det energitekniske område
  • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer inden for det energitekniske område
  • Have opnået evne til at kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for dynamiske systemer til en praktisk problemstilling inden for offshore energi systemer, og kunne bearbejde en sådan problemstilling

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektarbejde. Undervisningen foregår på engelsk og/eller dansk afhængig af deltagelse af udenlandske studerende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Regulering af offshore systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: Control of offshore systems
ModulkodeN-EN-BE6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet