Offshore dynamiske systemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Regulering af energiomsættende systemer eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kunne forstå vigtigheden af integration af modellering og regulering i et dynamisk multidisciplinært system.
 • Kunne forstå vigtigheden af fysisk og matematisk modellering i et dynamisk system.
 • Have forståelse for digital implementering og basale teknikker for digital reguleringsdesign.
 • Have forståelse for implementering og basale teknikker for tilstand reguleringsdesign og moderne reguleringsteknik.
 • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema
 • Kunne forstå at opsætte en business case for det dynamiske multidisciplinære system

Færdigheder

 • Kunne anvende en dynamisk analyseproces på offshore energi systemer.
 • Kunne anvende modeller for og foretage analyser på mekaniske, elektriske, elektromekaniske, fluid, termiske og multidisciplinære systemer, som vindmølle-transmissionssystemer, eller olie- og gas-systemer.
 • Have opnået erfaring med laboratoriearbejde med et dynamisk systems reguleringsmæssige forhold.
 • Kunne analysere opnåede resultater fra simuleringer og laboratoriearbejde.
 • Kunne lave en cost-benefit analyse på det dynamiske multidisciplinære system

Kompetencer

 • Have opnået evne til at kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder indenfor dynamiske multidisciplinære systemer til en praktisk problemstilling indenfor offshore energisystemer, og kunne bearbejde en sådan problemstilling.
 • Have opnået evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for de multidisciplinære systemer.
 • Have opnået evne til at kunne vurdere basale økonomiske forhold ved udvikling og idriftsættelse af systemer eller apparater

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde i grupper. Der gives et antal lektioner i forretningsøkonomi, for at understøtte læringsmålene omkring dette. Undervisningen foregår på engelsk og/eller dansk afhængig af deltagelse af udenlandske studerende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOffshore dynamiske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelOffshore Dynamic Systems
ModulkodeN-EN-BE5-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet