Tilstandsregulering og diskret regulering

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Grundlæggende regulering eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om tilstandsmodellering og formulering af systemer på tilstandsform
 • Have viden om kanoniske former og sammenhæng med overføringsfunktioner
 • Have viden om et systems opførsel og stabilitet i relation til systemets egenværdier
 • Have viden om styrbarhed og observerbarhed
 • Have viden om polplacering og observerdesign
 • Have viden om diskretisering (sampling) og rekonstruktion af tidskontinuerte signaler
 • Have viden om metoder til analyse af diskret-tidssignaler og -systemer (Z-transformation)
 • Have viden om metoder til design af diskrettids-regulatorer
 • Have viden om metoder til diskretisering af tidskontinuert regulator

Færdigheder

 • Kunne modellere tidskontinuerte lineære dynamiske systemer på tilstandsform
 • Kunne løse tilstandsligningen og kunne analysere et systems respons og stabilitet ud fra en tilstandsmodel
 • Kunne designe både tilstandsregulator og tilstandsobserver til et tidskontinuert system
 • Kunne modellere og analysere tidsdiskrete systemer i både åbent- og lukket-sløjfe
 • Kunne vælge samplingstid
 • Kunne opstille performancekrav til et lukket-sløjfe system og kunne udvælge diskrettids-regulatorstruktur
 • Kunne designe diskretids-regulator direkte i z-domænet
 • Kunne anvende metoder til diskretisering af en tidskontinuert regulator og være i stand til at vurdere resultatets anvendelighed
 • Have forståelse for den praktiske implementering af tidsdiskrete regulatorer

Kompetencer

 • Kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med tilstandsregulering og diskret regulering
 • Selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til tilstandsregulering og diskret regulering
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for tilstandsregulering og diskret regulering

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion: - forelæsninger - klasseundervisning - projektarbejde - workshops - opgaveløsning (individuelt og i grupper) - lærerfeedback - faglig refleksion - porteføljearbejde - laboratoriearbejde Kurset udbydes på engelsk, hvis der er indskrevet udenlandske gæstestuderende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTilstandsregulering og diskret regulering
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelState Space and Digital Control
ModulkodeN-EN-B6-9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet