Kemisk termodynamik og procesoptimering

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Energisystemers grundlæggende fysik og opbygning, Termodynamik, varmetransmission og strømningslære samt Modellering af termiske energisystemer eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om metoder til bestemmelse af termiske og kalorimetriske tilstandsstørrelser for rene fluider og blandinger samt beregning af kemisk ligevægt
 • Have viden om samspillet mellem kemisk termodynamik og forbrændingsprocesser
 • Have viden om grundlæggende metoder til optimering af termiske og kemiske energisystemer ved procesintegration

Færdigheder

 • Kunne forstå og anvende de termiske tilstandsligninger for rene fluider, flerfasesystemer og generelle blandinger
 • Kunne bestemme kemisk ligevægt
 • Kunne udføre faseligevægtsberegninger for rene væsker på en eller flere faser samt gas/væske-blandinger
 • Skal kunne foretage generelle psykrometriske beregninger; herunder for processer med fugtig luft
 • Kunne anvende den grundlæggende kemiske termodynamik til at foretage beregninger på kemiske reaktioner i forbindelse med støkiometrisk og ikke-støkiometrisk forbrænding
 • Kunne forstå syntesen inden for termiske/kemiske kerneprocesser, separations- og recirkuleringssystemer samt varmevekslernetværk
 • Kunne designe optimale forsyningssystemer til driften af termiske- og kemiske processer
 • være i stand til at anvende grundlæggende procesintegrationsmetoder på termiske og kemiske systemer

Kompetencer

 • Have evnen til at anvende fagområdet tværfagligt med andre fagområder
 • Kunne vurdere den bedst egnede analysemetode i forbindelse med bestemmelse af termiske og kalorimetriske tilstandsstørrelser for en given proces
 • Kunne bestemme kalorimetriske forhold under forbrænding såsom brændværdi og adiabatisk flammetemperatur
 • Kunne fortolke resultatet af procesintegrationsberegninger på termiske energisystemer

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med selvstudier/studiekredse. Kurset udbydes på engelsk, hvis der er indskrevet udenlandske gæstestuderende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKemisk termodynamik og procesoptimering
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelChemical Thermodynamics and Process Optimisation
ModulkodeN-EN-B6-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet