Design og regulering af hydrauliske systemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Calculus, Lineær algebra og Anvendt ingeniørmatematik, Grundlæggende regulering samt Grundlæggende mekanik og termodynamik eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have forståelse for forskellige hydrauliske komponenter og deres virkemåde
 • Have viden om hydrauliske diagrammer
 • Have forståelse for hydraulisk systemdesign
 • Have forståelse for såvel dynamisk og statisk modellering af hydrauliske komponenter og hydrauliske systemer
 • Have vide og forståelse om klassiske regulatorer for hydrauliske systemer
 • Have viden om et industrielt hydraulisk servo-system og dets opbygning

Færdigheder

 • Kunne modellere og analysere hydrauliske systemer
 • Kunne designe hydrauliske systemer
 • Kunne designe/dimensionere grundlæggende lineære regulatorer til hydrauliske servo-systemer

Kompetencer

 • Kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med hydrauliske systemer
 • Selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for hydrauliske systemer

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion: - forelæsninger - klasseundervisning - projektarbejde - workshops - opgaveløsning (individuelt og i grupper) - lærerfeedback - faglig refleksion - porteføljearbejde - laboratoriearbejde Kurset udbydes på engelsk, hvis der er indskrevet udenlandske gæstestuderende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign og regulering af hydrauliske systemer
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and Control of Hydraulic Systems
ModulkodeN-EN-B6-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet