Bachelorprojekt: Termomekaniske energisystemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Design af termiske systemer eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om opbygningen af flowmaskiner og andre termiske flowsystemkomponenter anvendt i termiske energisystemer
 • Have viden om de termomekaniske begrænsninger, som forekommer på grund af dynamiske påvirkninger af disse systemer
 • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema
 • Have viden om de miljømæssige omstændigheder forbundet med disse teknologier

Færdigheder

 • Kunne foretage analyser i forbindelse med termiske flowsystemer og flowsystemkomponenter
 • Have opnået erfaring med laboratoriearbejde med flowmaskiner og flowsystemkomponenter
 • Kunne analysere og vurdere opnåede resultater fra simuleringer og laboratoriearbejde for flowmaskiner og flowsystemkomponenter

Kompetencer

 • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge inden for det energitekniske område, med særligt henblik på termiske processer
 • Have evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for det energitekniske område
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer inden for det energitekniske område
 • Have opnået evne til at kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for termiske processer til en praktisk problemstilling, og kunne bearbejde denne

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektarbejde. Undervisningen foregår på engelsk og/eller dansk afhængig af deltagelse af udenlandske studerende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTermomekaniske energisystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: Thermo Mechanical Energy Systems
ModulkodeN-EN-B6-3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet