Bachelorprojekt: Design af et mekatronisk system

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Analyse af et mekatronisk system eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om modelbaseret design af et mekatronisk system
 • Have forståelse for hvordan regulatordesignet er en central og integreret del af udviklingsprocessen for et mekatronisk system
 • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema

Færdigheder

 • Kunne foretage syntese og designe (grundlæggende) mekatroniske systemer og komponenter, samt vurdere forskellige løsningsprincippers egnethed
 • Kunne analysere forskellige teknologiers interaktion og begrænsninger i designprocessen
 • Have opnået erfaring med eksperimentelt arbejde til understøttelse af design af et mekatronisk system
 • Kunne analysere og vurdere opnåede resultater fra simuleringer og eksperimenter

Kompetencer

 • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge inden for det energitekniske område, med særligt henblik på mekatroniske systemer
 • Have evne til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for det energitekniske område
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer inden for det energitekniske område
 • Have evne til at omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for design af mekatroniske systemer til en praktisk problemstilling, og kunne bearbejde en sådan problemstilling

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektarbejde. Undervisningen foregår på engelsk og/eller dansk afhængig af deltagelse af udenlandske studerende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af et mekatronisk system
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: Design of a Mechatronic System
ModulkodeN-EN-B6-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet