Bachelorprojekt: Overføring og konvertering af energi i elektriske maskiner og anlæg

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Design af effektelektroniske apparater eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kunne forstå opbygningen og funktionen af elektriske maskiner og/eller elektriske fordelingssystemer, samt kunne analysere disse under stationære forhold og set i sammenhæng med effektelektroniske apparater eller systemer, hvor dette er relevant
  • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema

Færdigheder

  • Kunne analysere forskellige modeller og funktioner for elektriske maskiner eller elektriske anlæg og kunne foretage beregninger på og modellere disse under stationære forhold
  • Have opnået erfaring med laboratoriearbejde med elektriske maskiner eller elektriske anlæg
  • Kunne analysere opnåede resultater fra simuleringer og laboratoriearbejde, og samle dem til at give et helhedsindtryk af systemets performance

Kompetencer

  • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge inden for det energitekniske område, med særligt henblik på elektrisk energiteknik, herunder overføring og konvertering af energi i elektriske maskiner og/eller anlæg
  • Have evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for det energitekniske område
  • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer inden for det energitekniske område
  • Have opnået evne til at kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for elektrisk energiteknik til en praktisk problemstilling

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektarbejde. Undervisningen foregår på engelsk og/eller dansk afhængig af deltagelse af udenlandske studerende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOverføring og konvertering af energi i elektriske maskiner og anlæg
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: Transmission and Conversion of Energy in Electrical Machines and Power Systems
ModulkodeN-EN-B6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet