Varmetransmission

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Grundlæggende mekanik og termodynamik samt Termodynamik, varmetransmission og strømningslære eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om klassisk varmetransport, herunder naturlig konvektion, tvungen konvektion og stråling
 • Skal have viden om kondensering, fordampning og kogning
 • Skal kunne forstå hvilke mekanismer, der er styrende ved de ovennævnte processer
 • Skal kunne forstå varmevekslere eller køling af elektroniske komponenter

Færdigheder

 • Skal kunne anvende grundlæggende varmeledning, transient varmeledning eller numerisk varmeledning til analyse eller design af en termisk problemstilling
 • Skal kunne beregne varmestrøm, såvel stationært som transient, i flere dimensioner og komplekse geometrier
 • Skal kunne dimensionere varmevekslingsprocesser under hensyntagen til termomekaniske påvirkninger

Kompetencer

 • Skal have evnen til at anvende fagområdet i tværfagligt samarbejde med andre fagområder
 • Skal kunne udvælge den bedst egnede analysemetode til et varmetransmissionsproblem, herunder vurdere kvaliteten af den fremkomne løsning
 • Skal kunne formidle problemstillingen, samt den anvendte løsningsmetode til personer, som ikke har kendskab til fagområdet
 • Skal kunne fortolke resultatet og præsentere de overordnede konklusioner

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med selvstudier/studiekredse. Kurset udbydes på engelsk, hvis der er indskrevet udenlandske gæstestuderende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVarmetransmission
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i et miniprojekt.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelHeat Transfer
ModulkodeN-EN-B5-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet