Elektriske maskiner

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Lineær algebra, Calculus, Anvendt ingeniørmatematik samt AC kredsløbsteori eller tilsvarende

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have grundlæggende viden om elektromagnetiske fænomener, driftsmåden samt opbygningen af transformere og elektriske maskiner
 • Have viden om flux, flux-sammenkobling, fase induktanser og gensidig induktans og deres karakteristika
 • Have grundlæggende viden om elektromekanisk energiomformning
 • Have viden om trefasede vindinger og roterende magnetiske felter
 • Have viden om maskinmaterialer og deres karakteristika samt praktiske forhold og standarder for elektriske maskiner
 • Have viden om transformere, DC-, AC- og synkronmaskiner og fastlæggelsen af deres parametre ved test og opstilling af steady-state ækvivalentkredsløbsmodeller herfor under forskellige driftsbetingelser

Færdigheder

 • Kunne lave beregninger på ækvivalentkredsløbsmodeller for transformere og elektriske maskiner
 • Kunne lave nødvendige simplificeringer af transformerens ækvivalentdiagram ved forskellige applikationer
 • Kunne tegne vektordiagrammer for transformeren og elektriske maskiner
 • Kunne beregne effekt, moment, hastighed, strøm, effektfaktor og virkningsgrad for transformere og elektriske maskiner
 • Kunne udføre eksperimentelle forsøg til fastlæggelse af ønskede parametre for transformere og elektriske maskiner

Kompetencer

 • Være i stand til at anvende ækvivalentkredsløbsdiagrammer for transformere, synkronmaskiner og asynkronmaskiner og analysere deres performance under forskellige driftsbetingelser
 • Være i stand til at udføre laboratoriemålinger til fastlæggelse af ønskede parametre for ækvivalentdiagramsmodellerne
 • Være i stand til at håndtere udviklingspecifikke situationer relateret til steady-state design, analyse og anvendelse af transformere og elektriske maskiner

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaver og laboratorieøvelser. Kurset udbydes på engelsk, hvis der er indskrevet udenlandske gæstestuderende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnElektriske maskiner
Prøveform
Skriftlig
4 timers prøve.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelElectrical Machines
ModulkodeN-EN-B5-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet