Design af termiske systemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Regulering af energiomsættende systemer eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden og indsigt i termiske maskiner og systemers virkemåde
 • Have viden omkring metoder til design af termiske energisystemer
 • Have viden om samspillet imellem komponenterne, der indgår i termiske maskiner og energisystemer
 • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema
 • Kunne forstå at opsætte en business case for termiske maskiner eller systemer

Færdigheder

 • Kunne udvikle og anvende stationære modeller af termiske systemer i fuldlast og dellast
 • Have grundlæggende færdigheder til design af optimale systemkonfigurationer og fastlæggelse af driftsparametre for termiske systemer
 • Kunne analysere opnåede resultater fra simuleringer og evt. laboratoriearbejde, og samle dem til at give et helhedsindtryk af systemets performance
 • Kunne lave en cost-benefit analyse for termiske maskiner eller systemer

Kompetencer

 • Have opnået evne til at omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for termiske systemer til bearbejdning af en praktisk problemstilling
 • Have opnået evne til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for termiske systemer
 • Have opnået evne til at kunne vurdere basale økonomiske forhold ved udvikling og idriftsættelse af systemer eller apparater

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde i grupper. Der gives et antal lektioner i forretningsøkonomi, for at understøtte læringsmålene omkring dette. Undervisningen foregår på engelsk og/eller dansk afhængig af deltagelse af udenlandske studerende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af termiske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Thermal Systems
ModulkodeN-EN-B5-3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet