Analyse af et mekatronisk system

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Regulering af energiomsættende systemer eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om og forstå betydningen af modellering af mekatroniske systemer
 • Kunne forstå vigtigheden af regulering som en integreret del af et mekatronisk design
 • Have forståelse for designvalg og samspillet af teknologier i et mekatronisk system
 • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema
 • Kunne forstå at opsætte en business case for det mekatroniske system

Færdigheder

 • Kunne analysere de relevante dynamiske sammenhænge i et mekatronisk system
 • Kunne opstille og anvende modeller for og foretage analyser på mekaniske, elektriske, termiske, samt elektromekaniske og andre multidisciplinære systemer
 • Have opnået erfaring med eksperimentel validering af modeller for et mekatronisk system
 • Kunne analysere opnåede resultater fra simuleringer og laboratoriearbejde
 • Kunne lave en cost-benefit analyse på det mekatroniske system

Kompetencer

 • Have opnået evne til at kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for analyse af et mekatronisk system til en praktisk problemstilling og kunne bearbejde en sådan problemstilling
 • Have opnået evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for mekatroniske systemer
 • Have opnået evne til at kunne vurdere basale økonomiske forhold ved udvikling og idriftsættelse af systemer eller apparater

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde i grupper. Der gives et antal lektioner i forretningsøkonomi, for at understøtte læringsmålene omkring dette. Undervisningen foregår på engelsk og/eller dansk afhængig af deltagelse af udenlandske studerende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse af et mekatronisk system
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis of a Mechatronic System
ModulkodeN-EN-B5-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet