Mekanik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Grundlæggende mekanik og termodynamik eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have forståelse for begreber som kraft, moment og statisk ligevægt
 • Skal have forståelse for arealinertimomenter og masseinertimomenter
 • Skal have forståelse for kinematik af stive legemer
 • Skal have forståelse for kinetik af stive legemer og systemer af legemer på planart niveau
 • Skal have viden om 3D kinetik af stive legemer
 • Skal have forståelse for grundlæggende faststofmekanik, herunder tøjning, spænding og torsion
 • Skal have forståelse for spændinger i homogene bjælker (herunder aksler), herunder spændingspåvirkning ved træk/tryk, vridning og udbøjning 
 • Skal have viden om udbøjning af bjælker under lastpåvirkning

Færdigheder

 • Skal kunne udvælge passende understøtninger/indspændinger for at kunne analysere mekaniske strukturer og enkeltdele
 • Skal kunne analysere stive plane mekaniske strukturer, såvel statisk som dynamisk
 • Skal kunne bestemme arealinertimomenter og masseinertimomenter af udvalgte elementer
 • Skal kunne beskrive de kræfter og påvirkning der er på stive legemer i 3D
 • Skal kunne analyse bjælkeelementer mht. tøjning og spænding under forskellige belastningssituationer
 • Skal kunne analyser grundlæggende tilfælde af udbøjning af bjælker

Kompetencer

 • Skal kunne benytte de tilegnede færdigheder til udvikling og analyse af mekaniske systemer
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for mekaniske systemer
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for mekanik

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion: - forelæsninger - klasseundervisning - projektarbejde - workshops - opgaveløsning (individuelt og i grupper) - lærerfeedback - faglig refleksion - porteføljearbejde - laboratoriearbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMekanik
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelMechanics
ModulkodeN-EN-B4-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet