Regulering af energiomsættende systemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Modellering og analyse af enkle energikonverterende systemer eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Have opnået viden om modellering af grundlæggende mekaniske, elektriske og/eller termiske systemer
  • Have opnået forståelse for grundlæggende reguleringsteknik
  • Have opnået viden om og erfaring med eksperimentelt arbejde hvor reguleringsteknik anvendes sammen med et energikonverterende system

Færdigheder

  • Kunne opstille dynamiske modeller af et energikonverterende system og kunne implementere disse modeller i et simuleringsværktøj
  • Være i stand til at opstille krav til et reguleringssystem under hensyntagen til systemets egenskaber og begrænsninger
  • Kunne anvende grundlæggende reguleringsteknik til dimensionering af en regulator og kunne vurdere den fundne regulatorstrategis egnethed
  • Have kenskab til praktisk implementering af en regulator samt forståelse for instrumentering til måling af et systems tilstande
  • Kunne vurdere opnåede teoretiske resultater og eksperimentelle resultater baseret på laboratoriearbejde

Kompetencer

  • Have opnået evne til at kunne anvende akademiske kundskaber og færdigheder inden for grundlæggende reguleringsteknik på en praktisk problemstilling
  • Have opnået evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for det energimæssige reguleringstekniske område

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRegulering af energiomsættende systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelControl of Energy Conversion Systems
ModulkodeN-EN-B4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet