AC-kredsløbsteori

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet elektriske grundfag eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have opnået forståelse for:
  • Grundlæggende steady-state analyser inden for AC-kredsløb
  • Grundlæggende steady-state effekt analyser inden for AC-kredsløb
  • Koncepterne for gensidig induktans, koblingskoefficienter, den ideelle transformer og vindingsforhold
  • Karakteristika for balancerede trefasede kredsløb
  • Basale trefasede stjerne og delta koblinger
  • Variable frekvensforhold for basale R, L og C kredsløb
  • Karakteristika for basale filtre: Lavpas, højpas, båndpas og båndstop
  • Forskellige typer af kredsløbsfunktioner
  • Definition af poler og nulpunkter
  • Laplace domæne repræsentation af grundlæggende kredsløbselementer (medtaget begyndelsesbetingelser): R, L og C
  • Karakteristika for dioder og passive enfasede og trefasede ensrettere
  • Fourier-teknikker til kredsløbsanalyse

Færdigheder

 • Kunne foretage beregninger af strømme og spændinger i steady-state AC-kredsløb
 • Kunne foretage steady-state effektanalyser inden for AC-kredsløb
 • Kunne foretage beregninger på magnetisk koblede kredsløb
 • Kunne beregne spændinger, strømme, effekter og effektfaktor i trefasede kredsløb
 • Kunne lave Bode-plot og frekvensanalyser for variable-frekvens kredsløb
 • Kunne lave kredsløbsanalyser ved hjælp af Laplace transformation
 • Kunne designe enfasede og trefasede diodeensrettere
 • Kunne lave Fourier-analyser af periodiske signaler i elektriske kredsløb

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere enkle udviklingsorienterede situationer i forbindelse med AC-kredsløbstekniske problemstillinger i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • Skal kunne udføre laboratoriearbejde og analysere resultaterne for AC-kredsløb under studie- og i arbejdssammenhænge

Undervisningsform

Forelæsninger med efterfølgende opgaveregning og laboratorieøvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAC-kredsløbsteori
Prøveform
Skriftlig
4 timers prøve.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelAC Circuit Theory
ModulkodeN-EN-B3-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet