Modellering og analyse af enkle energikonverterende systemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet energiteknologier eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Have viden om grundlæggende termiske, fluidmekaniske samt elektriske teorier og metoder og deres anvendelse og begrænsninger
  • Have forståelse for de indgående delkomponenters funktion
  • Have opnået viden om og erfaring med laboratoriearbejde med energikonverterende systemer
  • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema

Færdigheder

  • Kunne redegøre for enkle energitekniske konverteringsprocesser 
  • Kunne anvende projektmodulets teorier og metoder til modeldannelse af delkomponenter i - og/eller det samlede energikonverterende system
  • Kunne analysere opnåede resultater fra simuleringer og laboratoriearbejde i henhold til projektets tema

Kompetencer

  • Have opnået evne til at kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for grundlæggende termiske, fluidmekaniske og elektriske forhold til en praktisk problemstilling, der kan bearbejdes og findes en løsning til
  • Have opnået evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for det elektriske, fluidmekaniske og termiske energiområde

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModellering og analyse af enkle energikonverterende systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelModelling and Analysis of Simple Energy Conversion Systems
ModulkodeN-EN-B3-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet