Grundlæggende mekanik og termodynamik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om Newtons love
 • Skal have viden om statisk ligevægt
 • Skal have viden om arbejde og effekt
 • Skal have viden om kinetisk, potentiel og mekanisk energi
 • Skal have viden om bevægelsesmængde og -moment
 • Skal have viden om rotation og inertimoment
 • Skal have viden om kraftmoment
 • Skal have viden om termodynamikkens hovedsætninger
 • Skal have viden om ideale gasser
 • Skal have viden om varme, arbejde og indre energi
 • Skal have viden om termodynamiske materialeegenskaber
 • Skal have viden om Boltzmann-fordelingen
 • Skal have viden om entropi

Færdigheder

 • Skal kunne løse simple problemer inden for de emner der er opnået viden om

Kompetencer

 • Skal kunne anvende teorier og metoder inden for mekanik og termodynamik på simple modelsystemer
 • Skal kunne udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder i mekanik og termodynamik inden for andre fagområder
 • Skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra mekanik og termodynamik

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende mekanik og termodynamik
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Hvis ikke andet er angivet i kursusbeskrivelsen i Moodle, er det tilladt at medbringe alle former for (ingeniørrelevante) hjælpemidler herunder bøger, noter og avancerede lommeregnere. Medbringes computer, er det ikke tilladt at have adgang til internettet og undervisningsmaterialet fra Moodle skal derfor på forhånd gemmes på computeren. Det indskærpes, at der ikke må foregå nogen form for elektronisk kommunikation.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Mechanics and Thermodynamics
ModulkodeN-EN-B2-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet