Elektriske grundfag

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have opnået viden om og forståelse for resistive elektriske kredsløb
 • Have opnået viden om og forståelse for operationsforstærkere
 • Have opnået viden om og forståelse for induktive og kapacitive elektriske kredsløb
 • Have opnået viden om og forståelse for elektrisk måleteknik
 • Have opnået viden om forskellige elektriske læresætninger
 • Have opnået viden om og forståelse for laboratorieprocedurer i forbindelse med el-tekniske laboratorieforsøg

Færdigheder

 • Kunne analysere enkle og sammensatte elektriske DC-kredse
 • Kunne anvende kredsløbsteknikken til at beregne strømme, spændinger, energier og effekter i DC-kredse
 • Kunne anvende kredsløbsreduktionsmetoder til at reducere elektriske kredse
 • Kunne anvende analyse metoder til at designe operationsforstærkerkoblinger
 • Kunne planlægge og udføre velgennemtænkte, succesfulde el-tekniske laboratorieforsøg på en sikker og hensigtsmæssig vis
 • Kunne anvende softwareværktøj til design af elektriske kredse
 • Have færdigheder inden for følgende områder:
  • Grundlæggende DC-kredsløbsteori (indeholdende energilagrende komponenter), Ohms lov, enheder, Kirchhoffs love, kredsløbsreduktioner (serie og parallel), stjerne-trekant koblinger, afhængige og uafhængige kilder, knudepunkts- og maskemetoden, grundlæggende operationsforstærkerkoblinger, den ideelle operationsforstærker, Thévenin og Nortons teoremer, superposition og maksimal effektoverføring, første og anden ordens transienter
  • Måling af strøm, spænding, effekt og energi, anvendelse af almindelige elektriske måleinstrumenter som voltmeter, amperemeter, wattmeter i digital teknologi samt oscilloskoper
  • Målenøjagtighed, sammensat målefejl og usikkerhedsberegninger
 • Kunne anvende software til beregninger af forskellige elektriske signaler i enkle elektriske kredse

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere enkle udviklingsorienterede situationer i forbindelse med elektriske kredse og laboratorieopstillinger i studie- eller arbejdssammenhænge
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for grundlæggende DC-kredsløbsteori
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for grundlæggende kredsløbsteori og el-tekniske laboratorieforsøg.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Der er mødepligt til kursusgangene i forbindelse med laboratorieøvelserne.

Prøver

Prøvens navnElektriske grundfag
Prøveform
Skriftlig
4 timers prøve.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Electrical Engineering
ModulkodeN-EN-B2-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet