Energiteknologier

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Fremtidens energisystemer eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden og forståelse for at udvikle et energiteknisk produkt, en maskine og/eller nogle komponenter
 • Have viden og forståelse for deres funktionsmæssige principper samt deres anvendelse
 • Have viden om hvordan man opstiller en kravspecifikation til et produkt
 • Kunne forstå grundlæggende principper inden for mekanik, termodynamik samt energikonvertering og lagring

Færdigheder

 • Kunne vælge, beskrive og anvende relevante tekniske, naturvidenskabelige og kontekstuelle modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte energitekniske problemstilling
 • Kunne bearbejde den valgte energitekniske problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge og/eller perspektiver
 • Kunne foretage kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metoders egnethed
 • Kunne gennemføre en metodisk og konsekvent vurdering for et energiteknisk produkt, teknisk såvel som samfundsmæssigt
 • Kunne opstille simuleringsmodeller for udvalgte dele af produktet
 • Kunne udføre praktiske tests af produktet i laboratoriet eller bearbejde relevante data fra andet eksperimentelt arbejde
 • Kunne analysere de opnåede eller anvendte data og sammenholde dem med simulerede værdier
 • Kunne analysere og udvikle tekniske løsninger i et bæredygtighedsperspektiv

Kompetencer

 • Kunne planlægge, styre og perspektivere et projektarbejde med henblik på det videre studieforløb
 • Kunne foretage et systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning af et energiteknisk problem

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde i grupper. Dokumentation for anvendte data skal vedlægges P2-rapporten i form af velstrukturerede og metodiske journaler. Projektarbejdet dokumenteres i en P2-projektrapport, udarbejdelse af en P2-procesanalyse samt deltagelse i et fremlæggelsesseminar.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEnergiteknologier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelEnergy Technologies
ModulkodeN-EN-B2-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet