Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Viden der gør den studerende i stand til at:
  • Redegøre for den grundlæggende læringsteori
  • Redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
  • Redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng
  • Redegøre for forskellige tilgange til analyse og vurdering af ingeniør, natur og sundhedsvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk og samfundsmæssigt perspektiv
  • Redegøre for konkrete metoder inden for fagområdet til at udføre denne analyse og vurdering

Færdigheder

 • Færdigheder der gør de studerende i stand til at:
  • Planlægge og styre et problembaseret studieprojekt
  • Analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres
  • Reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter
  • Analysere og vurdere egen studieindsats og læring med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats
  • Reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
  • Udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå

Kompetencer

 • Kompetencer, som gør den studerende i stand til at:
  • Indgå i et teambaseret projektarbejde
  • Formidle et projektarbejde
  • Reflektere og udvikle egen læring bevidst
  • Indgå i og optimere kollaborative læreprocesser
  • Reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund

Undervisningsform

Kurset er organiseret som et mix af forelæsninger, seminarer, workshops, gruppekonsultation og selvstudie.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig
Kurset eksamineres individuelt på baggrund af en skriftlig opgave.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeN-EN-B1-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet