Energisystemers grundlæggende fysik og opbygning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om og forståelse for energibegreber
 • Have viden om og forståelse for energisystemers opbygning
 • Have viden om væsentlige energimaskiner som fx pumper, turbiner, varmevekslere, elmotorer og generatorer og deres funktion
 • Have viden om enkle energitekniske beregninger
 • Have opnået viden om statiske og kvasistatiske elektriske og magnetiske felter, kapacitet og induktans

Færdigheder

 • Kunne gennemføre grundlæggende energi- og effektmæssige beregninger
 • Kunne opstille en model af et simpelt energisystem
 • Kunne opstille simple formler for processerne i væsentlige energimaskiner
 • Kunne gennemføre grundlæggende steady-state beregninger på energisystemer
 • Kunne analysere statiske og kvasi statiske elektriske og magnetiske felter og deres udbredelse
 • Kunne anvende elektrofysikken til bestemmelse af elektrisk modstand, kapacitans og induktans
 • Kunne anvende elektrofysikken til beregning af mekaniske kræfter frembragt af elektriske og magnetiske felter
 • Have færdigheder inden for elektrisk strøm, elektriske og magnetiske felter samt Ampères lov, Faradays lov, Lenz’ lov samt Maxwells ligninger og ferromagnetiske materialer

Kompetencer

 • Tilegne sig terminologien for fagområdet
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for energitekniske systemer og elektrofysik.

Undervisningsform

Forelæsninger, eventuelt suppleret med laboratorieøvelser og selvstudier.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEnergisystemers grundlæggende fysik og opbygning
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamental Energy System Physics and Topology
ModulkodeN-EN-B1-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet