Fremtidens energisystemer (P1)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte energitekniske begreber samt haveen grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller inden for det energitekniske område
 • Have forståelse for energisystemers opbygning og modeller herfor
 • Have opnået viden om den faglige energitekniske profil som uddannelsen sigter imod

Færdigheder

 • Kunne definere de i projektrapporten anvendte energitekniske og kontekstuelle begreber
 • Kunne udarbejde en problemanalyse og en problemformulering
 • Kunne beskrive de anvendte energitekniske teorier og metoder til analyse af den valgte problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge
 • Kunne opstille enkle energitekniske modeller for det udvalgte energisystem eller dele heraf

Kompetencer

 • Kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Kunne planlægge og reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen under anvendelse af relevante analysemetoder
 • Kunne vurdere projektets problemstilling i forhold til en bæredygtig udvikling af energisystemer
 • Kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af energifaglig karakter

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m. Projektarbejdet dokumenteres i en P1-projektrapport. Den studerende skal deltage i P1- erfaringsopsamling, udarbejde en P1-procesanalyse og deltage i fremlæggelsesseminar forud for eksamen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFremtidens energisystemer (P1)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelEnergy Systems of the Future (P1)
ModulkodeN-EN-B1-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet