Introduktion til teknisk rapportskrivning (P0)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Have kendskab til enkelte elementære begreber inden for det energitekniske område
  • Have et grundlæggende kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde, videnstilegnelse og samarbejde med vejleder

Færdigheder

  • Kunne beskrive og analysere et energiteknisk emne og belyse det fra en eller flere projektvinkler
  • Kunne opstille løsningsforslag til enkle energitekniske problemstillinger baseret på en idegenereringsproces
  • Kunne formidle projektets arbejdsresultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
  • Kunne analysere egen læringsproces

Kompetencer

  • Kunne identificere energitekniske problemstillinger og reflektere over dem i den problemorienterede og projektorganiserede studieform
  • Kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning. Under forløbet udarbejdes en P0-projektrapport og en P0- procesanalyse, og de studerende deltager i en P0-erfaringsopsamling og i et P0- fremlæggelsesseminar, hvor projektgruppens dokumenter diskuteres.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til teknisk rapportskrivning (P0)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Technical Project Writing (P0)
ModulkodeN-EN-B1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet