Avanceret calculus

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Calculus og Lineær algebra eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om grundlæggende regneregler inden for vektoranalyse i det 2 og 3 dimensionale rum, og hvordan de anvendes på ingeniørområdet
 • Skal kunne forstå Laplace-transformation og anvende den til løsning af differentialligninger bla. eksemplificeret ved problemstillinger fra fx mekanik, elektronik eller varmeledning
 • Skal have viden om komplekse analytiske funktioner
 • Skal have forståelse for potensrækker og Taylor-rækker
 • Skal have forståelse for hvordan komplekse analytiske funktioner og rækkeudviklinger kan anvendes i forhold til fysiske systemer

Færdigheder

 • Skal kunne anvende vektoranalyse, herunder:
  • Indre produkt (prik-produkt)
  • Vektor-produkt (kryds-produkt)
  • Vektor- og skalarfunktioner og felter
  • Vektor kurver, tangent og længde
  • Vektordifferentialregning: Gradient, divergens, rotation
  • Vektorintegralregning: Linje-integraler, kurveuafhængighed af linje-integraler, dobbelt-integraler, Greens sætning i planet, overflade-integraler
 • Skal kunne anvende Fourier-rækker, herunder:
  • Fourier-rækker og trigonometriske rækker
  • Periodiske funktioner
  • Lige og ulige funktioner
  • Komplekse Fourier-rækker
 • Skal kunne anvende LaPlace-transformation, herunder:
  • Definition af LaPlace-transformation. Invers transformation. Linearitet og s-skifte
  • Transformation af almindelige funktioner, herunder periodiske, impuls og trin funktioner
  • Transformation af afledede og integraler
  • Løsning af differentialligninger
  • Foldning og integralligninger
  • Differentiation og integration af transformerede systemer med ordinære differentialligninger
    
 • Skal kunne anvende komplekse analytiske funktioner inden for konform afbildning og komplekse integraler, herunder:
  • Komplekse tal og kompleks plan
  • Polær form for komplekse tal
  • Eksponentielle funktioner
  • Trigonometriske og hyperbolske funktioner
  • Logaritmiske funktioner og generelle potensfunktioner
  • Kompleks integration: Linje-integraler i det komplekse plan
  • Cauchys integral sætning

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere vektoranalyse, rækker, LaPlace-transformation og komplekse analytiske funktioner på grundlæggende ingeniørmæssige eksempler

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion: - forelæsninger - klasseundervisning - projektarbejde - workshops - opgaveløsning (individuelt og i grupper) - lærerfeedback - faglig refleksion - porteføljearbejde - laboratoriearbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAvanceret calculus
Prøveform
Skriftlig
4 timers prøve
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Calculus
ModulkodeN-ED-B3-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet