Modul 8 Masterprojekt

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Alle øvrige moduler og projekter på uddannelsen

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan gøre rede for baggrunden for den valgte problemstilling og argumentere for dens smertefaglige relevans.
  • Demonstrerer dybtgående forståelse af relevant smertefaglig viden inden for et udvalgt område samt af specifikke smertefaglige begreber, teorier, metoder og færdigheder i relation hertil.

Færdigheder

  • Kan identificere og dokumentere en videnskabelig problemstilling inden for det valgte problemområde
  • Kan analysere det valgte teoretiske eller empiriske materiale med inddragelse af fagrelevant litteratur, teori og metode.
  • Kan formidle, diskutere og perspektivere masterprojektets resultater i form af en sprogligt stringent rapport eller et udkast til en videnskabelig artikel.

Kompetencer

  • Kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre en videnskabelig analyse med efterfølgende vidensformidling.
  • Kan styre en projekt- og undersøgelsesproces, som er kompleks og uforudsigelig og kan nødvendiggøre alternative løsningsmodeller.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 8 Master Project
ModulkodeMEDSME18M4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet