Modul 4 Smertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Definitioner, klassifikation og udredning af smerte

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om og kan redegøre for:

 • Kropsforståelsens historie.
 • Psykobiologi inden for smerteområdet, herunder relationen mellem psykologiske mekanismer og hjernen aktivitet.
 • Smerte-relateret indlæring og motivation (herunder psykologisk modeller), affekt og kognition (herunder angst, frygt, katastrofetænkning, ”self-efficacy”, ”locus of control”), opmærksomhed og forventninger.
 • Smerter og personlighed, herunder adfærd og sekundær gevinst.
 • Kronificeringsprocessen, herunder personlighedsmæssige træk og sociale relationer, accept og mestring.
 • Kommunikation mellem patient og behandler, herunder verbal og non-verbal kommunikation.
 • Bio-psyko-social intervention og behandlingsprincipper.
 • Psykologisk behandling og rehabilitering til patienten med smerter, herunder individuel og gruppeterapi og første, anden og tredje generations kognitiv terapi. 

Færdigheder

 • Kan diskutere, hvordan affektive, kognitive og personlighedsmæssige faktorer påvirker smerteoplevelsen. 
 • Kan vurdere teoretiske psykologisk mekanismer og modeller på smerteområdet. 
 • Kan diskutere og reflektere over udfordringer ved og betydningen af kommunikation i forbindelse med smertebehandling. 
 • Kan diskutere og reflektere over betydningen og effekten af tværfaglig smertebehandling og rehabilitering.

Kompetencer

 • Kan inddrage affektive, kognitive og personlighedsmæssige faktorer i en helhedsvurdering af smertepatienten.
 • Kan designe et tværfagligt behandlingsforløb eller rehabiliteringsforløb, som tager højde for affektive, kognitive og personlighedsmæssige faktorer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSmertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 4 The Psychology of Pain and Multidisciplinary Treatment Principles
ModulkodeMEDSME18M2_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet