Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Definitioner, klassifikation og udredning af smerte.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Har viden om og kan redegøre for:

  • Farmakologiske fagtermer samt farmakologiske grundprincipper for behandling af akutte, kroniske og cancer-smerter, herunder de mest gængse lægemidler som typisk anvendes i smertebehandling.
  • Komplians, adhærence, placebo, nocebo, patientsikkerhed, samt kvalitetssikring af smertebehandling.
  • Endogene systemers relevans for smertelindring i relation til fysisk aktivitet og træning samt betydningen af fysisk aktivitet for smertebehandling og rehabilitering.
  • Anvendelse og effekt af non-medikamentelle behandlingsmuligheder og hvordan disse kan inkluderes i den tværfaglige smertebehandling og rehabilitering.
  • Vigtigheden af professionel kommunikation i smertebehandlings- og rehabiliteringsforløbet.

Færdigheder

  • Kan vurdere effekten af traditionelle lægemidler samt deres anvendelsesmuligheder ved klinisk smertebehandling og ved rehabilitering.
  • Kan vurdere metoder eller strategier til medikamentel og non-medikamentel smerte- behandling og rehabilitering.
  • Kan diskutere hvorfor traditionel medikamentel og non-medikamentel smertebehandlingstilbud ikke altid er dækkende og foreslå relevante supplerende behand- lingsmuligheder.

Kompetencer

  • Kan i dialog med den enkelte patient og tværfaglige samarbejdspartnere designe et individualiseret behandlings- eller rehabiliteringsforløb, som tager højde for de mekanismer, som ligger til grunde for smertebilledet ved den enkelte patient.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedikamentel og non-medikamentel behandling af smerte
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPharmacologic- and non-Pharmacological Management of Pain
ModulkodeMEDSME14M1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet