Definitioner, klassifikation og udredning af smerte

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen særlige.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Har viden om og kan redegøre for:

 • Smertedefinitioner, -klassifikationer og -epidemiologi.
 • Smertens tilgrundliggende neurofysiologiske og -biologiske processer.
 • Transition fra akutte til kroniske smerter, herunder mekanismer for lokal og ge-
 • nerel sensibilisering i nervesystemet.
 • Socio- og samfundsøkonomiske konsekvenser af smerte.
 • Etik og smerte.
 • Etniske, religiøse m.v. faktorers involvering i individets smerteoplevelse.
 • Problemstillinger ved risiko- patientgrupper
 • Organisering af den tværfaglige smerteindsats i Danmark samt egen og andre involverede faggruppers kompetencer og roller.

Færdigheder

 • Kan anlægge et bio-psyko-social perspektiv på smerte.
 • Kan vurdere smerter og ledsagende dysfunktion subjektivt og objektivt.
 • Kan diskutere og vurdere, hvordan smerteresponset kan moduleres ved forskellige tilstødende omstændigheder og sygdomstilstande.
 • Kan diskutere behovet for smertebehandling og inddragelse af forskellige faggrupper.
 • Kan diskutere og vurdere smertens konsekvenser for individet gennem indtænkning af blandt andet etniske og religiøse forhold.

Kompetencer

 • Kan, indenfor smertebehandlingsområdet, identificere de klinisk relevante mekanismer, vurdere disse og relatere dem til symptombilledet.
 • Kan vurdere behovet for smertebehandling og i relation hertil egen faglige kompetence samt eventuelt behovet for henvisning til andre faggrupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDefinitioner, klassifikation og udredning af smerte
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelDefinition, Classification and Management of Pain
ModulkodeMEDSME14M1_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet